CARDON COLLECTION

Vastuu yhteisestä planeetasta

Vastuullisuus

Cardonin toiminnassa tavoitteena on edistää eettisiä arvoja ja huolehtia toiminnan vastuullisuudesta. Eettisyyden käsite on laaja, johon liittyy muun muassa ihmisarvoja edistävää toimintaa, ekologista ajattelua ja sitä, että yritys huolehtii muutenkin kuin pelkästään omissa päivittäisissä toimissaan näiden toteutumisen. Tuotantoketju vaatteiden valmistuksessa on pitkä lähtien raaka-aineiden valmistuksesta, niiden muokkaamisesta tuotantoa varten, valmistustehtaasta, heidän alihankkijoistaan yms. toimijasta näiden ympärillä.

Selvittääksemme omaa tapaa toteuttaa näitä asioita, olemme tähän koostaneet eri osa-alueiden toteutusta. Merkittävässä osassa on Cardonin valitsemat yhteistyökumppanit ja se, miten juuri he onnistuvat näillä osa-alueilla. Tavoitteenamme onkin se, että meidän tuotteita valitessa voi luottaa siihen, että tuote on eettisesti valmistettu.

Sertifikaatit

On olemassa monia sertifikaatteja ja standardeja. Kaikkiin tuotteisiimme on tuotekuvauksessa listattuna, mitä kyseinen tuote sisältää. Sertifikaatin puute ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö tuote olisi tehty eettisten periaatteiden mukaisesti. Välttääksemme potentiaalisia ongelmia tuotantomme on keskitetty matalan riskitason maihin, joissa maan yleinen toiminta ja eettiset toimintatavat ovat hyvällä tasolla. Riskiluokitteluun voi tutustua paremmin Amforin listauksesta.

Better Cotton Initiative (BCI)

BCI:n tavoitteena on tehdä maailmanlaajuisesta puuvillatuotannosta parempaa ihmisille, jotka sitä tuottavat, parempaa ympäristölle, jossa se tehdään ja parempaa alan tulevaisuutta ajatellen. Heillä on 7 pääperiaatetta, joilla näitä asioita ylläpidetään:

BCI Viljelijät minimoivat sadon suojelun haittavaikutukset

BCI Viljelijät edistävät vesihuoltoa

BCI Viljelijät huolehtivat maaperän terveydestä

BCI Viljelijät edistävät luonnon monimuotoisuutta ja käyttävät maata vastuullisesti

BCI Viljelijät hoitavat ja ylläpitävät kuidun laatua

BCI Viljelijät edistävät asianmukaista työtä

BCI Viljelijät käyttävät tehokasta hallintajärjestelmää

Lisätietoja: Bettercotton.org

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS standardi määrittelee orgaanisesti valmistettujen tuotteiden vaatimuksia. Raaka-aineiden on oltava vähintään 70% orgaanista ja täytettävä tarkat kriteerit valmistusmenetelmistä sekä käytetyistä aineista. Ympäristön ja työntekijöiden hyvinvointi on asetettu myös vaatimuslistalle ja jokaisessa sertifioidussa tuotantolaitoksessa on oltava oma jätevedenpuhdistamo.

https://www.global-standard.org/the-standard.html

International Labour Organisation (ILO)

ILO:n tavoitteena on parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisten ja työvoiman oikeuksia. Organisaation tavoitteena on oikeudenmukaisuuden kautta saavuttaa pysyvä rauha maailmanlaajuisesti. Tämän hetken agenda yrityksellä on Decent Work hanke, jonka neljä tavoitetta ovat:

Asettaa ja edistää perusperiaatteita ja oikeuksia työssä.

Luoda parempia mahdollisuuksia naisille ja miehille kunnolliseen työhön sekä toimeentuloon

Parantaa toimeentulon kattavuutta ja tehokkuutta kaikille

Vahvistaa kolmikantayhteistyötä ja vuoropuhelua

Organisaatio myös valvoo ja asettaa työvoiman standardeja jäsenmaissaan.

https://www.ilo.org

Oeko-Tex

Öko-Tex on tekstiilien mittausstandardi, joka mittaa tuotteista haitallisten aineiden määrää. Testauslaitokset ovat riippumattomia laitoksia, joissa raaka-aineista ja tuotteista testataan pitoisuudet haitallisista kemikaaleista. Standardi on kuluttajalle tae siitä, että tuote on turvallista käyttää. Luokituksia on neljä erilaista, joiden vaatimukset ovat sitä suuremmat mitä lähempänä ihoa tuote on.

Luokka I: Vauvojen vaatteet

Luokka II: Lähellä ihoa olevat vaatteet

Luokka III: Vähäisen ihokosketuksen vaatteet

Luokka IV: Muut tekstiilit kuten pöytäliinat, verhot

https://www.oeko-tex.com

Läpinäkyvyys

Julkistamme kaikki tiedossamme olevat tuotantoketjun tekijät. Kun tuotantoketju on mahdollisimman läpinäkyvästi esitetty, voi mikä tahansa sidosryhmä halutessaan tarkistaa eettiset toimintatavat ketjun eri vaiheissa. Olemme sitä mieltä, että avoimuus lisää luottamusta.

Valmistajat

Valmistajissa olennaisinta meille on korkealaatuinen tuotanto, mutta myös ihmisarvon ja ympäristön huomioon ottavat tuotantotavat. Raaka-aineiden osalta eettisistä toimintatavoista varmistutaan sertifikaaten, joissa määritetään hyvin tarkkaan raaka-aineiden valmistuksen eri vaiheita ja näitä valvovat riippumattomat tahot.

Black Moda

Black Moda on kotimainen perheomisteinen tekstiilivalmistaja. Tuotanto tehdään heidän omistamassaan tehtaassa nimeltään Black Moda Portugal, LDA, joka sijaitsee Pohjois-Portugalissa. Tehtaalla käytettävä puuvilla on BCI sertifioitua ja itse tehdas on Ökotex sertifioitu. Portugalissa työaika on 40 tuntia viikossa ja lomia pidetään 4 viikkoa vuodessa. Portugalin työlainsäädäntö ottaa työntekijöiden oikeudet huomioon hyvin.

Lisätietoa löytyy Black Modan vastuullisuusosiosta.

Tehdas sijaitsee osoitteessa

Black Moda Portugal LDA

Rua da Barreira, 1124

Zona Industrial da Gemiera

4990-645 Ponte de Lima

Uusiutuvaa energiaa

Fossiiliset polttoaineet ovat iso ongelma kestävän kehityksen ja ekologisuuden kannalta. Tästä syystä käyttämämme sähkö on tuotettu Tammerkosken vesivoimalla. Kaikki syntynyt muovi, pahvi ja biojäte myös kierrätetään asianmukaisiin pisteisiin. Hiilijalanjälkeä seurataan SYKEn Y-HIILARI työkalulla ja se julkaistaan säännöllisesti, tavoitteena vähentää hiilijalanjälkeä ottaen samalla huomioon toiminnan laajentuminen.

Hiilijalanjälki 1.7.2018-31.6.2019 176kg –

 

Tuoretta muotia

Käyttömukavuutta ja kestävyyttä varten isoon osaan nousevat materiaalivalinnat. Tämän takaamiseksi valitsimme ensimmäiseen mallistoomme toimittajaksi Black Modan, joka on toiminut kotimaisilla markkinoilla jo yli 20 vuotta. Yhteisymmärrys tuotteidemme vaatimuksista löytyi hyvin nopeasti ja Välimatkaa ollessa vain muutaman kilometri omalta toimipaikaltamme, materiaalivalintoja on ollut helppo työstää oikeaan suuntaan. Lisäksi yrityksen arvot ovat totutulla Suomalaisella tasolla.